Informații Conform Ordin ANPC 225/25.04.2023

Informații prevăzute de Ordinul 225 din 25 aprilie 2023 emis de ANPC cu privire la operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online.

BE OUR GUEST SRL este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10914/2020, având Cod unic de înregistrare RO37715063, cu sediul social în Drumul Jilavei, Nr. 52, Sector 4, Bucureşti.

Domeniul principal de activitate este:

Cod CAEN 479 – Comerț cu amănuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioșcuri si piete.

Obiectul principal de activitate este:

Cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

Nu este cazul.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societății:

Nu este cazul.